Društvo vzdrževalcev Slovenije

Untitled Document

Fizični člani DVS

V DVS se lahko prostovoljno včlani vsak vzdrževalec, zaposlen v družbah / podjetjih / ustanovah, upokojenec, študent in vsak drug državljan Slovenije ali tujec, ki izpolni pristopno izjavo v članstvo DVS za fizične člane in plača letno članarino v višini 7 EUR. Članarino lahko zanj plača tudi podjetje. Višina članarine velja do sprejetja nove vrednosti na skupščini DVS. S plačilom članarine postane oseba fizični član DVS in ima naslednje pravice:

  • možnost kandidirati v organe DVS;
  • možnost udeležbe in glasovanja na skupščini DVS;
  • možnost sodelovati pri pripravi kratkoročnega in dolgoročnega programa delovanja DVS;
  • možnost redne obveščenosti o dejavnosti DVS preko spletne strani;
  • možnost brezplačnega strokovnega svetovanja s področja vzdrževanja, ki ga omogočajo strokovni sodelavci DVS preko spletnega foruma http://www.drustvo-dvs.si/;

Fizični član društva DVS je član, dokler redno plačuje letno članarino. Po neplačilu članarine in prvega opomina članstvo preneha, razen če se pisno ne opredeli drugače.

Fizični član DVS s plačano letno članarino ima še naslednje možnosti:

  • dodatno se lahko naroči na revijo Vzdrževalec, ki izhaja najmanj 4-krat letno. Revijo lahko prejema na dom ali na naslov družbe / podjetja / ustanove, ko izpolni naročilnico za revijo in plača 20 EUR + 8,5% DDV (ta višina naročnine velja do sprejetja nove cene). Naročnino lahko zanj plača tudi podjetje.
  • s plačano naročnino ima možnost brezplačne udeležbe na vseh dogodkih, ki se odvijajo v okviru vsakoletnega Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije, brezplačno pa prejme tudi izvod posebne izdaje revije Vzdrževalec - Zbornik;
  • za udeležbo na vseh strokovnih, predstavitvenih in promocijskih seminarjih, ki jih DVS organizira sam ali v sodelovanju s poslovnimi partnerji ter ostalih seminarjih, fizični član plača kotizacijo, katere višina se določa za vsak seminar posebej. To kotizacijo zanj lahko plača tudi podjetje.

Revijo vsak naročnik prejema redno, dokler plačuje članarino in naročnino. Po neplačilu članarine in naročnine ter prvega opomina članstvo in prejemanje revije prenehata, razen če se fizični član pisno ne opredeli drugače.

 Za pridobitev pristopne izjave kliknite ali pošljite mail natajnik@drustvo-dvs.si ali pokličite na 01 5113 006.«